Overwinnend leven, staande op de Rots
Girl jumping on a rock at sunset in Holbox, Caribbean, Mexico

Overwinnend leven, staande op de Rots.

We leven in roerige tijden, de eindtijd. We koersen af op de laatste jaren vooraf aan de terugkomst van onze Heer en Meester, Jezus Christus/ Yeshua Ha Maschiach. Er hangt een bepaald zwaarte over deze term. Betekend het dat doordat er wordt gesproken over de eindtijd dat alles ophoudt? Dat de wereld wordt vernietigd, de mensheid uitsterft etc..? Is dat wat wordt bedoeld me de eindtijd?

Ik denk zelf dat je meer moet denken aan ‘het aflopen van een bepaalde periode’ en het starten van een nieuwe periode. Deze nieuwe periode is het instellen en zichtbaar worden van het Koninkrijk van God.

Er breekt een periode aan van herstel. Herstel van de puinhopen die wij als mens (door onder andere verleiding, machtswellust en egoïsme) hebben veroorzaakt. Zowel de aarde, de schepping als de mens moet worden hersteld. God zal een oordeel vellen over de wereld, op alles wat leeft.

De periode waarin we nu leven, begonnen ten tijde van de eerste komst van Jesjoea/ Jezus, die loopt ten einde. Het is de tijd van het uitstorten van de Heilige Geest aan iedere gelovige. Nu nog is er tijd om als mens het contact met God te herstellen. Het herstel komt door te geloven in het verlossende werk van Jesjoea. Niemand komt tot de Vader/ God dan door Jesjoea/Jezus. Door het gaan geloven, door opnieuw geboren te worden is de tijd van herstel ingetreden. Je zal wel door God worden beoordeeld, maar dankzij het verlossende werk van Jesjoea en de genade van God niet worden veroordeeld. En zodra de nieuwe periode wordt ingezet, dan zal daadwerkelijk dit herstel zichtbaar worden.

Nu nog leven we in een gebroken wereld en leiden we daar ook onder. Straks , als Jesjoea terugkomt, mogen we met Hem leven in een vernieuwd lichaam.

Door admin